بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

 

چارت رشته کارشناسی علوم کامپیوتر 88-89-90

چارت رشته کارشناسی علوم کامپیوتر 91

چارت رشته ریاضیات و کاربردها

 

رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان ریاضی: سرمه ای

رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان علوم کامپیوتر: سفید

تلگرام پست الکترونیک پیوند

گزارش تصویری گزارش تصویری

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی مدل ریاضی برای تعیین میزان استقبال تماشاگران ازفیلمهای سینمایی طراحی شد تفاوت رشته علوم کامپیوتر با مهندسی کامپیوتر با حضور 800 ریاضیدان داخلی و خارجی سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور شهریورماه امسال در یزد برگزار می شود. معرفی رشته علوم کامپیوتر