ریاست دانشکده

                         

 

 

 

  نام و نام خانوادگی:  فاطمه احمدی زیدآبادی

گروه آموزشی:  ریاضی 

مرتبه علمی: استادیار 

ahmdi_fa@sirjantech.ac.ir

 

03441522082

 

 

کارشناس بخشسرکار خانم معصومی

تلگرام پست الکترونیک پیوند

گزارش تصویری گزارش تصویری

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی مدل ریاضی برای تعیین میزان استقبال تماشاگران ازفیلمهای سینمایی طراحی شد تفاوت رشته علوم کامپیوتر با مهندسی کامپیوتر با حضور 800 ریاضیدان داخلی و خارجی سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور شهریورماه امسال در یزد برگزار می شود. معرفی رشته علوم کامپیوتر