ریاست دانشکده

 

 

 

   ریاست بخش:    دکتر قاسم میرحسین خانی

تلفن: ۴۱۵۲۲۰۸۲

 

 کارشناس بخش:    خانم معصومی 

تلفن: ۴۱۵۲۲۰۸۲

تلگرام پست الکترونیک پیوند

گزارش تصویری گزارش تصویری

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی مدل ریاضی برای تعیین میزان استقبال تماشاگران ازفیلمهای سینمایی طراحی شد تفاوت رشته علوم کامپیوتر با مهندسی کامپیوتر با حضور 800 ریاضیدان داخلی و خارجی سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور شهریورماه امسال در یزد برگزار می شود. معرفی رشته علوم کامپیوتر