ساختار پایان نامه ها

 

 

  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان مهندسی نرم افزار: سبز
  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان ریاضی: سرمه ای
  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان علوم کامپیوتر: سفید