ساختار پایان نامه ها

 

 

  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان ریاضی:  سرمه ای
  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان علوم کامپیوتر:   سفید