با حضور 800 ریاضیدان داخلی و خارجی سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور شهریورماه امسال در یزد برگزار می شود.

با حضور 800 ریاضیدان داخلی و خارجی سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور شهریورماه امسال در یزد برگزار می شود.


با حضور 800 ریاضیدان داخلی و خارجی سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور شهریورماه امسال در یزد برگزار می شود.

   به گزارش سرویس «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در یزد، به گفته دبیر این همایش 800 ریاضیدان داخلی و خارجی در سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور آخرین دستاوردهای این رشته را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد. دکتر واعظ پور گفت: تاکنون 25 مقاله خارجی به دبیرخانه همایش ارسال شده و انتظار می رود که تا زمان برگزاری همایش مجموعه مقالات داخلی و خارجی به 400 مقاله برسد. وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر در مورد ریاضیدانان و پژوهشگران و بررسی وضعیت ریاضیدانان داخلی و خارجی و آشنایی با آخرین دستاوردهای ریاضی عنوان کرد. دبیر سی و ششمین همایش بین المللی ریاضی کشور انجام تحقیقات پایه یی در زمینه های گسترش علوم را از محورهای مورد بحث در این همایش چهار روزه بیان کرد و افزود: چنانچه تحقیقات ریاضی متوقف شود، پیشرفت در دیگر زمینه های علوم و دانش میسر نخواهد بود. واعظ پور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این که پیشرفت و گسترش ریاضیات پایه های توسعه همه جانبه را استوار کرده است، ریاضیات در فرایند فناوری نقش اساسی را ایفا می کند.